MM Mega Vinh

    Đường Dũng Quyết, P. Bến Thủy, Tp. Vinh