LOTTE NHA TRANG

    Đường 23/10, Phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang

    MM Mega Nha Trang

    Đường 23/10, Thôn Võ Cạnh, Xã Vĩnh Trung, Tp. Nha Trang